Raku

Výraz “RAKU” pochádza z Japonska a znamená šťastie, radosť. Technológia raku sa používa od 16. storočia na výrobu čajových misiek používaných pri čajových obradoch. 

„Americké“ raku, ktoré je v Európe rozšírené, síce vychádza z japonského, ale je veľmi odlišné. Základom je, že naglazované keramické výrobky rozpálené na cca. 1000 C sa kliešťami vyťahujú z pece a vkladajú sa do nádob s horľavým materiálom (papier, piliny, ...), kde dochádza k redukcii kyslíka.  Následne sa výrobky rýchlo schladia vo vode. Pri tomto procese vznikajú neopakovateľné efekty v glazúrach. Výpal raku je zároveň silnou zážitkovou udalosťou, kde sa účastníci na výpale aktívne zúčastňujú a v krátkom časovom úseku majú možnosť vidieť aj výsledok výpalu.